SIZE CHART

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-

*Lưu ý:Thông tin size chart mang tính chất tham khảo,có thể chênh lệch 1 ít so với số đo.

Size chart áo,áo khoác,đầm,quần cho NỮ hàng nhập từ Mỹ

Dựa trên số đo vòng 1 (bust) ,vòng 2 (chest) và vòng 3 (hip)

đơn vị tính bằng " (1"=2.54cm)

ví dụ: 1 người có vòng 1 khoảng 80cm,vòng 2 khoảng 61cm,vòng 3 khoảng 85cm thì mặc size XS

SIZE CHART

SIZE THAM KHẢO HÀNG THỜI TRANG THIẾT KẾ CAROhouse

SIZE CHART

BRA SIZE GUIDE

SIZE CHART

SIZE CHART